zijdelinks

Leren en groeien

Wie wil veranderen, moet in beweging komen. Bewegen is willen. Willen is niet afwachten of aan deze of gene voorwaarde is voldaan of dat met dit, of iets anders, is afgestemd want dan komt het juiste moment nooit. Zijdelinks help mensen en organisaties om in beweging te komen. Met lezingen, trainingen, workshops en de business game SIlk Race. Vertrekpunt voor Zijdelinks is de overtuiging dat het rendement van leren het grootst is als de eigen ervaring wordt opgenomen in een reeks van gebeurtenissen waarbij het zelf actief doorgeven van kennis en ervaringen een prominente rol speelt.

silkrace

Interactieve game

Silk Race is een keihard gezelschapsspel voor managers, leiders, directeuren en bestuurders, opgebouwd uit competitieve en interactieve leerinterventies rond managementvraagstukken. Eeuwenoude ervaringen en de nieuwste inzichten over managementdilemma’s en organisatievragen worden er in een reeks enerverende, zelf te kiezen leermomenten samengebracht. In volle ernst wordt ‘de spelende mens’ in de deelnemers wakker gemaakt. Ze leren het vak van kameeldrijvers onder de knie te krijgen. En omgaan met de diep menselijke reactie om bij problemen ‘de andere kant op te kijken’ terwijl dat de zekerste manier is om een karavaan – of een bedrijf – om zeep te helpen.

actueel

Bij de tijd

Zijdelinks speelt in op de actualiteit. Organisatieontwikkeling en –verandering zijn complexe, moeilijk te regisseren processen. Met de keiharde ervaring dat het vaak misgaat. Met Zijdelinks doorbreken we dat door lessen te trekken uit het verleden, door met goed doordachte en bewezen theorieën te werken en door de Spelende Mens centraal te stellen. Fris, uitdagend, vernieuwend, interactief en op basis van een helder en doorwrochte visie. Regelmatig organiseren we evenementen op basis van open inschrijving zodat u zelf actief kunt komen meedoen en kennis kunt maken met onze aanpak.

polog

Polog

Mijne dames en heren, keizers en koninginnen, hertogen en markiezinnen. Voor u, die wil weten in wat voor een wonderlijke omgeving een gewone jonge koopman uit Venetië leeft en werkt, hoop ik dat dit logboek voor u een welkome wekelijkse afleiding zal vormen. U zult er onopgesmukte noties en eerlijke verhalen in vinden over mijn familie, hun handel en wandel op de jaarmarkten van Europa en in de onmetelijke landen van het oosten, en over mijn eigen wedervaren, binnen en buiten Venetië. Waarmee niet gezegd wil zijn dat van dezelfde gebeurtenissen geen andere weergave mogelijk zou zijn. POLOG blijft de werkelijkheid van mij, Marco Polo.